Nursety Development, Ozamiz City Misamis Occidental